1 Karar : Bozma Kararı | Etkin Pişmanlık |+ Mahkeme Kararları

Uygulanması Gerekliliği Nedeni İle Bozma Kararı  Mahkeme Kararları için bir örnek verilmiştir.

16. Ceza Dairesi 2020/3558 E. , 2020/6915 K.

“İçtihat Metni”
Mahkemesi :Ağır Ceza Mahkemesi
Suç : Silahlı terör örgütüne üye olma
Hüküm : TCK’nın 314/2, 3713 sayılı Kanunun 5, TCK’nın 62, 53, 58/9, 63. maddeleri uyarınca mahkumiyet

28.02.2019 tarihinde yürürlüğe giren 20.02.2019 tarih ve 7165 sayılı Kanunun 8. maddesiyle değişik 5271 sayılı Kanunun 304. maddesi gereğince bozma üzerine dosyanın gönderildiği … 2. Ağır Ceza Mahkemesince verilen hüküm temyiz edilmekle;
Temyiz edenin sıfatı, başvurunun süresi, kararın niteliği ve temyiz sebebine göre dosya incelendi, gereği düşünüldü;
Temyiz talebinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi;
Ceza süresi yönünden yasal şartları oluşmadığından; sanık müdafiinin duruşmalı inceleme isteminin CMK’nın 299. maddesi uyarınca REDDİNE,
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede;
Yerinde görülmeyen sair temyiz itirazların reddine, ancak;
Sanığın soruşturma aşamasından itibaren hakkında hükümlerinin uygulanmasını talep ederek Dairemizin 29.04.2019 tarihli bozma ilamından önce yapılan kovuşturma aşaması da dahil olmak üzere bu kapsamda bilgiler verdiğinin, bozma ilamından sonra da bozma ilamı gereğinin yerine getirilmesi amacıyla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde verdiği 15.07.2019 tarihli ifadesinde silahlı terör örgütü FETÖ/PDY ile irtibatlı ve iltisaklı 24 kişi ile ilgili teşhis ve anlatımlarda bulunduğunun anlaşılması karşısında örgütte kaldığı süre, konum ve faaliyetlerine uygun olarak faydalı bilgiler verdiği anlaşılan sanığın etkin pişmanlıkta bulunduğunun kabulü ile TCK’nın 314/2 ve 3713 sayılı Kanunun 5. maddesi uyarınca tayin olunan cezada etkin pişmanlıkta bulunduğu aşama, verdiği bilgiler ve bu bilgilerin faydalılık derecesi de gözetilerek TCK’nın 221/4-2. cümle maddesi uyarınca makul oranda indirim yapılarak bir cezaya hükmedilmesi gerekirken yazılı şekilde ve yerinde olmayan gerekçe ile etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasına yer olmadığına karar verilmesi,
Kanuna aykırı, sanık müdafilerinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, bu sebeplerden dolayı hükmün CMK’nın 302/2. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 28.02.2019 tarihinde yürürlüğe giren 20.02.2019 tarih ve 7165 sayılı Kanunun 8. maddesiyle değişik 5271 sayılı Kanunun 304. maddesi uyarınca dosyanın … 2. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 25.12.2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.