1 Karar : Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi bozma kararı

Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi örnek verilmiştir.

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
Sakarya 2. Ceza Dairesi
Esas Yıl/No: 2020/241
Karar Yıl/No: 2020/143
Karar tarihi: 07.02.2020
İSTİNAF KARARI
İSTİNAF KARARI
Yerel Mahkemece verilen hükme karşı istinaf yoluna başvurulmakla, 5271 sayılı CMK’nun 279. maddesi gereğince yapılan ön incelemesi sonunda istinaf başvurusunun reddi nedenleri bulunmadığından 5271 sayılı CMK’nun 280. maddesi uyarınca işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, gerekçe içeriği, toplanan deliller ve tüm dosya kapsamına göre yapılan incelemede;
Uyap kayıtlarının tetkikinde, sanığın eşi olan A… Ü…’in Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2019/1126 Esas sayılı dosyası üzerinden yargılandığı ve mahkumiyetine karar verildiği, bu yargılamada müdafiinin Av. E… Ç… olduğu, özellikle Bank Asya’ya para yatırma ve katılım hesapları açılması konusunda bu eylemlerin eşi tarafından gerçekleştirildiği yönünde savunmada bulunan sanığın müdafiininde aynı avukat olduğu, sanıklar arasında menfaat çatışması olduğu, savunmada zaafiyet oluştuğu anlaşılmakla, CMK’nın 152/1. maddesine aykırı şekilde yargılamaya devam edilerek hüküm kurulmak suretiyle sanığın savunma hakkının kısıtlanması,
Kabule göre ise;
1- Dosya arasında 2014-2016 arasındaki hesap hareketlerini gösteren bir kısım fotokopi evraklar bulunmakta ise de, Bank Asya’da 2010 yılından itibaren hesabının bulunduğu anlaşılan sanığın 2013 yılı ve öncesindeki hesap hareketlerini, katılım hesabı açma alışkanlıklarını incelenmek ve fotokopi evrakların denetimini yapmak amacıyla dosya arasında bulunan Bank Asya hesap hareketlerini içerir CD nin incelenmesinde, CD içerisinde sanık dışında başka kişilere ait hesap hareketlerinin bulunduğu, sanıkla ilgili bilgilerin CD içerisinde yer almadığı anlaşılmakla, sanığın hesap hareketleri konusunda yaptığı savunma içeriği de dikkate alınarak Müflis Bank Asya’ya müzekkere yazılarak hesap hareketlerinin ve özellikle 29.08.2014 ve 19.02.2015 tarihlerinde gerçekleşen para yatırma ve katılım hesabı açma işlemlerinin kim tarafından yapıldığının tespitine yarayacak kayıtların dosya arasına alınması gerektiğinin gözetilmemesi,
2- Soruşturma aşamasında bilgi sahibi sıfatıyla dinlenen ve sanığın bir kısım örgütsel eylemleri hakkında bilgi veren Y… G…’nin tanık sıfatıyla ifadesinin alınması gerektiğinin gözetilmemesi,
Hukuka aykırı, o yer Cumhuriyet Savcısının istinaf istemi bu nedenle yerinde görüldüğünden, CMK’nin 280/1-d maddesi uyarınca hükmün BOZULMASINA,
Kararın bir örneğinin Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına, dosyanın yeniden incelenerek karar verilmek üzere hükmü bozulan ilk derece mahkemesine gönderilmesine,
CMK’nın 280/1 ve 286/1 maddeleri gereğince KESİN olarak 07/02/2020 tarihinde oybirliğiyle karar
verildi.

Etiketler: