2 Karar : Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi bozma kararı

Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi bozma kararı verilmiştir.

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
Sakarya 2. Ceza Dairesi
Esas Yıl/No: 2019/658
Karar Yıl/No: 2020/104
Karar tarihi: 27.01.2020
İSTİNAF KARARI
İSTİNAF KARARI
Yerel Mahkemece verilen hükme karşı istinaf yoluna başvurulmakla, 5271 sayılı CMK’nun 279. maddesi gereğince yapılan ön incelemesi sonunda istinaf başvurusunun reddi nedenleri bulunmadığından 5271 sayılı CMK’nun 280. maddesi uyarınca işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, gerekçe içeriği, toplanan deliller ve tüm dosya kapsamına göre yapılan incelemede;
1-Sanığın aşamalardaki savunmalarında örgüt ile hiç bir temasının, ilgisinin bulunmadığı yönünde beyanda bulunmuş olması karşısında, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığında olduğu belirtilen dijital materyallere ilişkin inceleme sonuçlarının dönüşünün beklenilmesi,
2-Tanık A…G….l’ün soruşturma aşamasında alınan ifadesinde sanığın mütevelli olduğunu şube müdürü M…V…’dan duyduğunu belirtmesi, yine Bank Asya çalışanları olan E…Y… ve H…. E….ün soruşturma aşamasında alınan ifadelerinde sanığın ortağı olan M… G….. hakkında beyanda bulunmuş olmaları karşısında, ulaşılabilmesi halinde M… V…, E… Y… ve H… E….’ün tanık sıfatıyla ifadelerinin alınması, sanık hakkında bildiklerinin sorulması,
3- Sanığa ait Bank Asya hesap hareketlerine ilişkin bilirkişi raporunun 25.12.2013 tarihinden itibaren aldırılan hesap hareketlerine dair olduğu, hesap açılış tarihinin 2011 yılı olarak belirtildiği, gerçekleştirilen işlemlerin rutin bankacılık işlemleri olup olmadığı, katılım hesabı açma alışkanlıklarının seneler itibariyle benzer olup olmadığının belirlenmesi açısından hesabın açılış tarihinden itibaren hesap hareketlerinin dosya arasına alınarak bilirkişi incelemesi yaptırılması,
4- Örgüt içerinde Kocaeli İl İmamı olarak görev yaptığı söylenen M…A… S….nın, sanığın ortağı olduğu şirkette çalıştığı yönündeki iddia karşısında, ilgilinin açık kimlik bilgilerinin tespiti ile Sgk Kaydının, işe başlayış ve son veriliş bildirgelerinin dosya arasına alınarak hangi tarihte işe girdiğinin ve işine son verildiğinin, işine son verilme sebebinin ne olduğunun tespiti ile sonucuna göre sanığın hukuki durumunun değerlendirilmesi gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi,
Hukuka aykırı, o yer Cumhuriyet Savcısının istinaf istemi bu nedenle yerinde görüldüğünden, CMK’nin 280/1-d maddesi uyarınca hükmün BOZULMASINA,
Kararın bir örneğinin Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına
gönderilmesine,
Dosyanın yeniden incelenerek karar verilmek üzere hükmü bozulan ilk derece mahkemesine gönderilmesine,
CMK’nın 280/1 ve 286/1 maddeleri gereğince KESİN olarak 27/01/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.(¤¤)

Etiketler: