Terör Davaları

1 Karar : Yargıtay darbe davaları |BOZMA kararı TAHLİYE

Yargıtay darbe davaları DARBEYE TEŞEBBÜS YARGITAY BOZMA TAHLİYE  mahkeme kararı verilmiştir. YARGITAY BAŞKANLIĞI 16. Ceza Dairesi 2019/9579 E. , 2020/3031 K. “İçtihat Metni” Mahkemesi :Ceza Dairesi Suç: Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs,Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya Türkiye BüyükMillet Meclisinin… Daha fazlasını oku »1 Karar : Yargıtay darbe davaları |BOZMA kararı TAHLİYE

1 Karar : Ardışık arama beraat kararları | YARGITAY’IN KRİTERLERİ

Ardışık arama beraat kararları ve ANKESÖR (ARDIŞIK ARAMA) YARGITAY’IN KRİTERLERİ için örnek mahkeme kararı YARGITAY BAŞKANLIĞI 16. Ceza Dairesi 2019/1328 E. , 2020/2916 K. “İçtihat Metni” Mahkemesi :Ceza Dairesi Suç: Silahlı terör örgütüne üye olma Hüküm: TCK’nın 314/2, 3713 sayılı Kanunun 5/1, TCK’nın 62, 53,… Daha fazlasını oku »1 Karar : Ardışık arama beraat kararları | YARGITAY’IN KRİTERLERİ

1 Karar : Bozma Kararı | Etkin Pişmanlık |+ Mahkeme Kararları

Etkin Pişmanlık Uygulanması Gerekliliği Nedeni İle Bozma Kararı  Mahkeme Kararları için bir örnek verilmiştir. 16. Ceza Dairesi 2020/3558 E. , 2020/6915 K. “İçtihat Metni” Mahkemesi :Ağır Ceza Mahkemesi Suç : Silahlı terör örgütüne üye olma Hüküm : TCK’nın 314/2, 3713 sayılı Kanunun 5, TCK’nın 62,… Daha fazlasını oku »1 Karar : Bozma Kararı | Etkin Pişmanlık |+ Mahkeme Kararları

1 Karar : Örgütsel Eylem Olmaması Nedeni İle Bozma

Mahkeme Kararları örnekleri olarak 2014 Yılından Sonraya Yansıyan Örgütsel Eylem Olmaması Nedeni İle Bozma verilmiştir. T.C YARGITAY 16.Ceza Dairesi Esas: 2019/ 7268 Karar: 2020 / 6693 Karar Tarihi: 22.12.2020 1-)Ayrıntıları Dairemizin 20.12.2017 tarih ve 2017/1862 Esas, 2017/5796 Karar sayılı ilamında belirtildiği üzere; Örgütün kurucusu, yöneticileri… Daha fazlasını oku »1 Karar : Örgütsel Eylem Olmaması Nedeni İle Bozma

1 Karar : Gerekçesi İle Bozma Ve Beraat | Mahkeme kararı

Eylemlerin Sempati ve İltisak Boyutunda Kaldığı Gerekçesi İle Bozma Ve Beraat Mahkeme kararı verilmiştir. T.C YARGITAY 16.Ceza Dairesi Esas: 2019/ 7468 Karar: 2020 / 6341 Karar Tarihi: 15.12.2020 BDDK’nın 29.05.2015 tarihli kararı ile temüttü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna… Daha fazlasını oku »1 Karar : Gerekçesi İle Bozma Ve Beraat | Mahkeme kararı

1 Karar : ETKİN PİŞMANLIK Makul Oranda İndirim Yapılamaması Nedeni İle Bozma

ETKİN PİŞMANLIK mahkeme kararı Makul Oranda İndirim Yapılamaması Nedeni İle Bozma örnek mahkeme kararı verilmiştir. 16. Ceza Dairesi         2021/268 E.  ,  2021/2272 K. “İçtihat Metni” Mahkemesi :Ceza Dairesi İlk Derece Mahkemesi : Gaziantep 8. Ağır Ceza Mahkemesinin 20.11.2018 tarih ve 2017/471 – 2018/341 sayılı kararı… Daha fazlasını oku »1 Karar : ETKİN PİŞMANLIK Makul Oranda İndirim Yapılamaması Nedeni İle Bozma

1 Karar: Bozma Kararı | ETKİN PİŞMANLIK | Emsal Karar

BERAAT KARARI VERİLMESİ GEREKTİĞİ DURUMDA ETKİN PİŞMANLIK UYGULANMASI NEDENİ İLE BOZMA kararı verilmiştir. 16. Ceza Dairesi         2021/1040 E.  ,  2021/2186 K. “İçtihat Metni” Mahkemesi :Ceza Dairesi İlk Derece Mahkemesi :İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesinin 28.02.2020 tarih ve 2018/192 – 2020/58 sayılı kararı Suç : Silahlı… Daha fazlasını oku »1 Karar: Bozma Kararı | ETKİN PİŞMANLIK | Emsal Karar

1 Karar : BYLOCK YAZIŞMA ÖRGÜTSEL NİTELİKTE DEĞİLDİR

BYLOCK YAZIŞMA İÇERİKLERİNİN ÖRGÜTSEL NİTELİKTE OLMADIĞI GEREKÇESİ İLE BERAAT emsal kararlar listelenmektedir. (5237 S. K. m. 314) (16. CD. 24.04.2017 T. 2015/3 E. 2017/3 K.) Dava ve Karar: Bölge Adliye Mahkemesince verilen hüküm temyiz edilmekle; Temyiz edenlerin sıfatı, başvuruların süresi, kararın niteliği ve temyiz sebeplerine… Daha fazlasını oku »1 Karar : BYLOCK YAZIŞMA ÖRGÜTSEL NİTELİKTE DEĞİLDİR

1 Karar: silahlı terör örgütüne yardım etme suçundan

silahlı terör örgütüne yardım etme suçundan mahkum olanlara tekerrür hükmü uygulanmaz. T.C YARGITAY 16.Ceza Dairesi Esas: 2020/ 1522 Karar: 2021 / 2664 Karar Tarihi: 14.04.2021   Temyiz edenin sıfatı, başvurunun süresi, kararın niteliği ve temyiz sebebine göre dosya incelendi, gereği düşünüldü; Yargıtay bozma ilamı üzerine… Daha fazlasını oku »1 Karar: silahlı terör örgütüne yardım etme suçundan